DATABANK Akreditasyon Eğitim Üretim Lojistik Filo Borsa Oda İletişim

DATABANK AKREDİTASYON SİSTEMİ

Misyon; Oda ve Borsalarımız arasında kalite bilincini yerleştirmek, iş dünyası nezdinde saygınlığını ve hizmet türlerini arttırmak, hizmet kalitelerini iyileştirmek, sistemlerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamak, Avrupa Oda ve Borsa Sistemine uyumunu sağlamak, iş süreçlerini yönetmek ve kontrol altına almak, birleştirmek ve bu faaliyetleri dijital olarak kayıt altına almak. Databank Akreditasyon Sistemi tüm Oda ve Borsaların Akreditasyon süreçlerini dijital ortamda kayıt altına almalarını sağlayan, denetim sunumunu dijital gerçekleştiren enregre bir yazılımdır.

Akreditasyon Grubu

Databank Akredtasyon gurubunu takip ederek soru veya öneri bırakabilirsiniz. Ayrıca ihtiyacınız olan bilgi, grafik ve doküman gibi ihtiyaçlarınıza cevap vermek bize mutluluk verecektir.

http://www.databank.com.tr

AKREDİTASYON SİSTEMİ

Denetim Raporu 
Denetim Raporu 
Puan Tablosu 
1. Temel Yeterlilikler 
   1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 
   1.2 Mali Yönetim 
   1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 
   1.4 İş Planlaması ve Yönetimi 
   1.5 Haberleşme ve Yayınlar 
   1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 
   1.7 Üye İlişkileri 
   1.8 Kalite Yönetimi 
2. Temel Hizmetler 
   2.1 İletişim Ağı 
   2.2 Politika ve Temsil 
   2.3 Bilgi, Danışmanlık ve Destek 
   2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 
   2.5 Uluslararası Ticaret  Odalar
   2.6 Borsacılık Faaliyetleri  Borsalar
Akreditasyon Denetim Sunumu 
Akreditasyon Referans Listesi 
Öz Değerlendirme Raporu 
Kapak 
Puan Tablosu 
1. Temel Yeterlilikler 
   1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 
   1.2 Mali Yönetim 
   1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 
   1.4 İş Planlaması ve Yönetimi 
   1.5 Haberleşme ve Yayınlar 
   1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 
   1.7 Üye İlişkileri 
   1.8 Kalite Yönetimi 
2. Temel Hizmetler 
   2.1 İletişim Ağı 
   2.2 Politika ve Temsil 
   2.3 Bilgi, Danışmanlık ve Destek 
   2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 
   2.5 Uluslararası Ticaret  Odalar
   2.6 Borsacılık Faaliyetleri  Borsalar
Öz Değerlendirme Raporu Sunumu 
İyi Uygulamalar Platformu 

STRATEJİK PLAN

Stratejik Plan 
Stratejik Planlar 
İş Planları 
Yıllık İş Planları 
Aylık Gerçekleşme 
Yıllık Gerçekleşme 
Dönemsel Gerçekleşme 
Faaliyet Raporu 
Faaliyet Raporları 
Proje Yönetimi 
Projeler 
Rapor Yönetimi 
Raporlar 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (9001:2015)

Doküman Yönetimi 
El Kitapları 
Prosedürler 
Süreçler 
İş Planları 
Şemalar 
Talimatlar 
Formlar 
Onay Bekleyen 
Onaylanmış 
Dağıtımda Olan 
Onaylanmamış 
İptal Edilen 
Doküman Onayı 
Onay Bekleyen 
Onaylanmış 
Onaylanmamış 
Doküman Dağıtımı 
El Kitapları 
Prosedürler 
Süreçler 
İş Planları 
Talimatlar 
Formlar 
Süreç Yönetimi 
Süreç Kartları 
Risk Yönetimi 
Risk Kartları 
Şikayet Yönetimi 
Dış Müşteri 
   Bekleyen Formlar 
   Değerlendirlen Formlar 
   Sonuçlanan Formlar 
İç Müşteri Personel
   Bekleyen Formlar 
   Değerlendirlen Formlar 
   Sonuçlanan Formlar 
Anket Yönetimi 
Üye Memnuniyet Anketi 
Personel Memnuniyet Anketi 
Tedarikçi Değerlendirme Anketi 
Karşılaştırmalı Analiz 
Planlama 
Eğitim Planlama 
Denetim Planlama 
Listeler 
Master Liste 
Dış Kaynaklı Döküman Listesi 
UDF Yönetimi 
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet 
UDF Takip Formu 
Denetim Yönetimi 
İç Denetim 
Dış Denetim 
Akreditasyon Denetimi 
Denetçi Listesi 
Yönetim Gözden Geçirme 
AİK ve YGG Raporu 

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Toplantılar 
Müşterek Toplantılar 
Kıyaslama Toplantıları 
Paydaş Toplantıları 
Üye Toplantıları 
Sektör Toplantıları 
Çalıştay 
Toplantı Talebi 
Kurul Toplantıları 
Yönetim Kurulu Toplantıları 
Meclis Toplantıları 
Disiplin Kurulu Toplantıları 
Hesapları İnceleme Komisyonu 
Akreditasyon İzleme Kurulu 
Stratejik Plan Ekibi 
Personel Toplantıları 
Eğitimler 
Üye Eğitimleri 
Yönetici Eğitimleri 
Personel Eğitimleri 
Eğitim Talebi 
Seminerler 
Yurtiçi Seminerler 
Yurtdışı Seminerler 
Seminer Talebi 
Fuarlar 
Yurtiçi Fuarlar 
Yurtdışı Fuarlar 
Fuar Talepleri 
İş Gezileri 
Yurtiçi Geziler 
Yurtdışı Geziler 
İş Gezi Talepleri 
Lobi Faaliyetleri 
Yerel Lobi Faaliyetleri 
Bölgesel Lobi Faaliyetleri 
Ulusal Lobi Faaliyetleri 
Uluslararası Lobi Faaliyetleri 
Lobi Faaliyetleri İzleme Analizi 
Diğer Faaliyetler 
Yerel Faaliyetler 
Bölgesel Faaliyetler 
Ulusal Faaliyetler 
Uluslararası Faaliyetler 
Faaliyet İzleme Tablosu 
Karşılaştırma Raporları 
Üye Etkinlikleri Son 3 Yıl
Yönetici Etkinlikleri Son 3 Yıl
Personel Etkinlikleri Son 3 Yıl
Etkinlik Takvimi 
Etkinlik Listesi 
Etkinlik Takvimi 
Etkinlik Başvuruları 
Etkinlik İstatistikleri 
Toplantılar 
Kurul Toplantıları 
Eğitimler 
Seminerler 
Fuarlar 
İş Gezileri 
Lobi Faaliyetleri 
Diğer Faaliyetler 
Eğitim Kurumları 
Genel İstatistik 
Özel İstatistik 

MEDYA YÖNETİMİ

Yerel Medya 
Abonelikler  
Medya Organları 
Çıkan Haberler 
Duyuru Kayıtları 
İlan Kayıtları 
Tekzip 
Ulusal Medya 
Abonelikler  
Medya Organları 
Çıkan Haberler 
Duyuru Kayıtları 
İlan Kayıtları 
Tekzip 
Uluslararası Medya 
Abonelikler  
Medya Organları 
Çıkan Haberler 
Duyuru Kayıtları 
İlan Kayıtları 
Tekzip 
Basın Açıklamaları 
Yazılı Basın Açıklamaları 
Görsel Basın Açıklamaları 
İnternet Basın Açıklamaları 
Basın Küpürleri 
Yerel Basın Küpürleri 
Ulusal Basın Küpürleri 
Uluslararası Basın Küpürleri 
Yayınlar 
Yayınlar Listesi 
Yayın Galeri 
Basın İstatistik 
Yerel Basında Yer Alma Oranları 
Ulusal Basında Yer Alma Oranları 
Uluslararası Basında Yer Alma Oranları 
Tüm Basında Yer Alma Oranları 
Güncellemeler 
Yerel Küpürleri Güncelle 
Ulusal Küpürleri Güncelle 
Uluslararası Küpürleri Güncelle 
Yarın Küpürlerini Güncelle 

KARARLAR

Yönetim Kurulu Kararları 
Yeni Karar Ekle 
Yönetim Kurulu Kararları 
Meclis Kararları 
Yeni Karar Ekle 
Meclis Kararları 
Disiplin Kurulu Kararları 
Yeni Karar Ekle 
Disiplin Kurulu Kararları 
Komisyon Kararları 
Hesapları İnceleme Komisyonu 
Akreditasyon İzleme Komitesi 
Stratejik Plan Ekibi 
Personel Toplantı Kararları 
Personel Kararları 
Üyeler Bilgileri 
Yönetim Kurulu 
Meclis 
Disiplin Kurulu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 
Akreditasyon İzleme Komitesi 
Stratejik Plan Ekibi 
Personel Bilgileri 
Toplantı İstatistkileri 
Aylık Toplantı Sayıları Genel
Toplantı Katılım Oranları Kurul
Toplantı Katılım Oranları Genel
Toplantı Katılım Oranları Kişisel
Toplantı Katılım Oranları % Grafik
Üye Katılım Oranları 
Özel İstatistik 

VARLIK YÖNETİMİ

İştirakler 
Gayrimenkul Yönetimi 
Bina Bilgileri 
Demirbaşlar 
Demirbaş Grupları 
Demirbaş Kayıtları 
Dağıtım Kayıtları 
Kullanım Listesi 
Kullanılan Demirbaş Defteri 
Terkin Olan Demirbaş Defteri 
Bakım Planları 
Bakım Sözleşmeleri 
Yıllık Bakım Planları 
Bakım Gannt Şeması 
Donanım 
Bilgisayar 
Yazıcı 
Network Ürünleri 
Laboratuvar Cihazları 
Tarayıcılar 
Fotokopi 
Faks 
Diğer Donanımlar 
Tüm Donanım Listesi 
Yazılım & Lisanslar 
İşletim Sistemi 
Veritbanı Yazılımları 
Ofis Uygulamaları 
Otomasyon Yazılımları 
Antivirüs Yazılımları 
Diğer Yazılımlar 
Tüm Yazılım Listesi 

İSTATİSTİK

Mali Yönetim 
Mali Raporlar 
Genel Mizan 
Bilanço 
Gelir Tablosu 
Fiili Gelir Tablosu 
Finansal Analizler 
Nakit Akış Tablosu 
Bütçe Analizi 
Karşılaştırmalı Bilanço 
Karşılaştırmalı Mizan 
Mali Risk Analizi 
Dikey Analizler 
Yatay Analizler 
Demirbaş Analizleri 
Gelir Gider Analizi 
Gelir Analizi 
Gider Analizi 
Karşılaştırmalı Gelir-Gider 
Tahmini/Gerçekleşen Gelirler 
Tahmini/Gerçekleşen Giderler 
Üye Yönetimi 
Sicil İstatistikleri 
Üye Durum Dağılımı 
Kayıt, Askı, Terk ve Faal Üye Grafiği 
Faal Üye İşletme Cinsi Dağılımı 
Kayıtlı Üye Firma Meslek Grubu Dağılımı 
İşletme Türü Bakımından Üye Dağılımları 
Üye Aidatı Tahakkuk/Tahsilat Grafiği 
Derecelere Göre Üye Dağılımı 
Borsamızda Kayıtlı Cep Telefonu ve E-Posta Sayıları 
İnsan Kaynakları 
Performans Analizi 
Personel Performansları 
Ünvanlara Göre Personel Durumu 
Aylık Personel Sayıları 
Yıllara Göre Personel Sayıları 
Yıllara Göre Personel Kadro Dağılımı 
Güncel Personel Eğitim Durumu 
Belge Yönetimi 
Gelen Giden Evraklar 
Gelen Giden Evrak Sayıları Grafiği 
Gelen Evraklara Ait Cevap Grafiği 
Aylık Gelen Giden Evrak Sayıları 
Aylık Gelen Giden Evrak Dağılımı 
Mail 
Mail Gönderim Analizleri 
Aylık MAİL Gönderim Sayıları 
Yıllar Göre MAİL Gönderim Sayıları 
MAIL Gönderim Dağılımı 
Sms 
SMS Gönderim Analizleri 
Aylık SMS Gönderim Sayıları 
Yıllar Göre SMS Gönderim Sayıları 
SMS Gönderim Dağılımı 
Kararlar 
Toplantı İstatistkileri 
Aylık Toplantı Sayıları 
Toplantı Katılım Oranları 
Toplantı Genel Katılım Oranları 
Yıllık Toplantı Katılım Oranları 
Organ Üyeleri Kişisel Katılım Oranları 
Medya, Basın 
Yerel Medya 
Yerel Basında Yeralma Oranları 
Medya Organı Bazında Yeralama Oranları 
Medya Organı Yeralama Oranları 
Ulusal Medya 
Ulusal Basında Yeralma Oranları 
Medya Organı Bazında Yeralama Oranları 
Medya Organı Yeralama Oranları 
Uluslararası Medya 
Uluslararası Basında Yeralma Oranları 
Medya Organı Bazında Yeralama Oranları 
Medya Organı Yeralama Oranları 
Tüm Medyada Yeralama Oranları 
Etkinlik Yönetimi 
Etkinlik Analizleri 
Toplantılar 
Eğitimler 
Seminerler 
Fuarlar 
İş Gezileri 
Lobi Faaliyetleri 
Genel Etkinlik 
e-Borsa 
e-Borsa Sistemi İstatistikleri 
Aylık Kullanıcı Giriş Sayıları 
Sistemi Kullanan Üyeler 

BELGE YÖNETİMİ

Gelen Evrak 
Tüm Gelen Evraklar 
   TOBB'den Gelen 
   Üyelerden Gelen 
   Diğer Kurumlar 
Okunan Evraklar 
Giden Evrak 
Tüm Giden Evraklar 
   TOBB'ye Giden 
   Üyelere Giden 
   Diğer Kurumlara Giden 
Okunan Evraklar 
Toplantı Gündemi 
Yönetim 
Meclis 
Disiplin Kurulu 
Hesapları İnceleme 
Akreditasyon İzleme 
Stratejik Plan Ekibi 
Personel Toplantısı 
İstatistik 
Gelen Giden Evrak Sayıları Grafiği 
Gelen Evraklara Ait Cevap Grafiği 
Aylık Gelen Giden Evrak Sayıları 
Aylık Gelen Giden Evrak Dağılımı 

MAIL SİSTEMİ

Adres Defteri 
Rehber Kayıtları 
Üye Sicil Kayıtları 
Grup Tanımları 
Mail İşlemleri 
Yeni Mail 
Taslaklar 
Gönderilmiş Mailler 
Takvim 
İstatistik 
Aylık Mail Gönderim Sayıları 
Yıllar Göre Mail Gönderim Sayıları 
Mail Gönderim Dağılımı 
Kurumsal Mail 
@databank.com.tr 
Yönetim İşlemleri 
Mail Ayarları 

SMS SİSTEMİ

Adres Defteri 
Rehber Kayıtları 
Üye Sicil Kayıtları 
Grup Tanımları 
SMS İşlemleri 
Yeni SMS 
Taslak SMS Listesi 
Gönderilen SMS Listesi 
İstatistik 
Aylık SMS Gönderim Sayıları 
Yıllar Göre SMS Gönderim Sayıları 
SMS Gönderim Dağılımı 
Yönetim İşlemleri 
SMS Ayarları 
Kredi Sorgulama 

SATINALMA YÖNETİMİ

Tanımlar 
Tedarikçi Firma Tanımları 
Stok Tanımları 
Satınalma 
Teklif Toplama 
Satınalma  
Mal Kabül İşlemleri 

SİSTEM YÖNETİMİ

Roller 
Kullanıcı Rolleri 
Modül Listesi 
Şubeler 
Şube Tanımları 
Birimler 
Birim Tanımları 
Kullanıcılar 
Kullanıcı Listesi 
Tescil Çalışma Çizelgesi 
Programa Giriş Çizelgesi 
Backup 
SQL Bulut Yedekleri 
SQL Network Yedekleri 
Döküman Arşivi Yedekleri 
Sistem Logları 
Kullanıcı Girişleri 
Kullanıcı İşlemleri 
Parametreler 
Tescil 
Mali Yönetim 
İnsan Kaynakları 
Üye Yönetimi 
Laboratuvar 
Akreditasyon 
Entegre Yönetim (KYS) 
Kararlar 
Belge Yönetimi 
Etkinlik Yönetimi 
Medya, Basın 
SMS 
E-Mail 
E-Borsa 
 

Akreditasyon Sistem Yetkilisi

Adı Soyadı : Mustafa Kaytar
Görevi : Genel Müdür
İletişim : +90 (532) 376 2884
Mail : mustafa@databank.com.tr